Persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkgevers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar stellen en zorgen voor goede voorlichting over het gebruik en onderhoud ervan. Dit geldt ook in de gevallen waarbij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet wettelijk verplicht is.

In de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) dienen de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven te zijn. De werkgever draagt de kosten voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, maar de keuze ervan maken werknemer en werkgever samen. Medewerkers kunnen met hun kennis en ervaring uit de praktijk een belangrijke bijdrage leveren aan de aanschaf van de juiste middelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zullen altijd een aanvulling zijn op maatregelen die de risico’s aan de basis aanpakken. Zulke maatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • goed onderhoud aan machines;
  • tijdig vervangen van verouderde machines;
  • veiliger alternatieven voor gebruik van grondstoffen;
  • aanbrengen van geluidsisolatie;
  • technische voorzieningen treffen; en
  • werkwijze aanpassen.
Share

Comments (No Responses )

No comments yet.

Geef een reactie