Keuring NEN3140

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Wat word geïnspecteerd?
De inspectie van elektrische arbeidsmiddelen betreft:
elektrische handgereedschappen (boormachines, slijpmachines, cirkelzaagmachines, etc.)vaste en verplaatsbare – niet permanent – aangesloten elektrische werktuigen (betonmolens, lastrafo’s, zaagmachines, etc.) hand – en andere verplaatsbare lampen verplaatsbare schakel – en verdeelinrichtingen (bouwkasten met inbegrip van geïntegreerde aardlekschakelaars en beschermtransformatoren) verplaatsbare leidingen (verlengkabels, verloopkabels en kabelhaspels.

Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Hoe word de inspectie uitgevoerd?

De inspectie wordt uitgevoerd door onze speciaal hiertoe opgeleide inspecteurs. Zij inspecteren volgens de meest recente normen (NEN 3140 – 2011 , EN 50 – 110 en NEN 1010 ). Na een eerste visuele controle waarbij o.a. wordt beoordeeld of betreffend arbeidsmiddel is voorzien van conform de normen  vereiste aansluiting, vind er controle door meting plaats met speciale testunits. Een belangrijke test hierbij betreft het meten van de isolatieweerstand van het te inspecteren product. Deze moet voldoen aan in de norm aangegeven waarden. Ook de waarde van de weerstand van de beschermings – leidingen ( aarde ) en vervangende en reële lekstromen worden hierbij gemeten. Met onze   testunits kunnen de inspecties ter plekke worden uitgevoerd . De meetgegevens worden automatisch opgeslagen in het geheugen van testunits. Deze informatie wordt ingelezen in ons computersysteem. Hierin wordt de historie van uw machinepark bijgehouden.

Veiligheidsinspecties

Bij een inspectie moet tenminste worden uitgegaan van veiligheidsbepalingen  ten tijde van de productie van het arbeidsmiddel . Daarnaast kunnen in een aantal gevallen aanvullende eisen zijn gesteld . Bij het uitvoeren van de inspectie krijgen ook dergelijke veiligheden aandacht. Het ontbreken hiervan kan aanleiding geven tot afkeur en wordt vermeld op het inspectierapport. Dit betreft o.a. beschermkappen, spouwmessen, handgrepen, materiaalklemmen, geleiders, stofafzuiging etc.