Veiligheidsinspecties

Inspectie Klimmaterialen - Ladders en Trappen

De inspectie wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide inspecteurs conform de in Nederland en Europa geldende regels en normen. Zij zijn in het bezit van een vakbekwaamheidcertificaat ‘inspecteur klimmateriaal’ . Deze opleiding is conform de norm EN 45013.

Uitgangspunten bij de inspectie zijn de Nederlandse Warenwet en NEN 2484 – norm, alsmede de Europese normen. Deze normen schrijven voor aan welke eisen ladders en trappen moeten voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan eenvoudig te controleren zaken als optrede en breedte, maar ook aan zaken als spreidbeveiliging, hoogte van veiligheidsbeugels etc. De in de norm opgenomen belastingproeven waaraan ladders en trappen moeten voldoen voeren wij niet standaard uit. Deze proeven zijn, in de meeste gevallen, al door de fabrikant uitgevoerd in het kader van de Nederlandse Warenwet.

Naast algemene voorschriften werken onze inspecteurs met een in de loop van de jaren opgebouwde checklist. Diverse controlepunten/veel voorkomende mankementen zijn onder andere :

Inspectie Rolsteigers

Voor de inspectie van aluminium rolsteigers gelden de normen HD 1004, NEN 2718 en het AL-blad nr. 21 als basis. Ook hier wordt gewerkt aan de hand van een in de loop der jaren ontwikkeld inspectieformulier met checklist. Per onderdeel worden een aantal specifiek punten kritisch beoordeeld, zoals lasnaden, vergrendelingspunten, de staat van de diverse buiswerken, scharnieren, wiel, spindel, reminrichting etc.

Inspectie Valbeveiliging

Voor valbeveiligingsartikelen zijn Europese normen als EN361 van kracht. Tevens kunnen naast deze algemene normen ook fabrikant specifieke normen van toepassing zijn. Enkele belangrijke inspectiepunten zijn leeftijd, breuk in de garens, algemene slijtage, scheuren in het bandenstelsel en de aanwezigheid van verf-, olie of lasspatten op de diverse materialen.